Når barn og unge treng hjelp

Sunnfjord kommune skal vere ei trygg kommune å vekse opp i. Likevel kan det oppstå utfordringar og vanskar som gjer at alle ikkje har det så bra. For å sikre at alle barn og unge får den hjelpa dei treng, jobbar tilsette i vår kommune etter BTI-modellen.