-

Kontaktpersonar

Sunnfjord kommune

Tenestetorget Tlf.  577 22 000

e-post: postmottak@sunnfjord.kommune.no

Åpningstid: 08:00 – 15:30

https://sunnfjord.kommune.no/

 

Legetenester

https://sunnfjord.kommune.no/tenester/helse-og-omsorg/legetenester/

Utekontakt

Tove Nedrebø, Tlf: 41530913

Snap: Utekontakt Sunnfjord

Instagram : _utekontakt

Facebook : Utekontakt Sunnfjord.

Barnehagar og skular

https://sunnfjord.kommune.no/tenester/barnehage-og-skule/

Tilbakemeldingar

Finn du feil eller manglar i rettleiaren, eller har du bare generelle tilbakemeldingar til oss, då kan du nytte skjemaet nedanfor.

Skriv inn ditt namn
Skriv inn di e-post adresse
Skriv di tilbakemelding i feltet.
Kva har du vist du har fem femmere?