-

Nyttige lenkjer

 • Snakkemedbarn.no
  Opplæring, trening og ressursar for deg som snakkar med barn og ungdom.
 • Jegvet.no
  Gratis læringsressurs for barnehagar og skular om mobbing, vold, overgrep og barns rettar. Innhaldet er knytt til rammeplan for barnehagen og læreplan for skulen.
 • Udir.no
  Utdanningsdirektoratet.
 • Nullmobbing.no
  Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettar.
 • Rvts.no
  Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordforebygging
 • Korus.no
  Kompetanse innan førebygging, tidleg innsats, skadereduksjon, oppfølging og behandling. Kunnskap og kompetanse på rusfeltet.
 • Forebygging.no
  Kunnskapsbase og tidsskrift for helsefremjande og rusførebyggande arbeid.
 • Læringsmiljøsenteret.uis.no
  Læringsmiljøsenteret er nasjonalt senter for læringsmiljø og åtferdsforsking for barnehagar og skular.
 • Ungsinn.no
  Tidsskrift for verksame tiltak for barn og unge
 • Smiso.no
  Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep
 • Statped.no
  Statlig spesialpedagogisk teneste
 • Nubu.no/TIBIR/
  Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU). Tidleg innsats for barn og unge i risiko (TIBIR).